Om oss

Vi skiller oss fra andre advokatfirmaer ved at vi er heldigitale og drevet utelukkende av partnerne selv. Dette sikrer høy grad av kompetanse og personlig service samtidig med at sakene blir håndtert mer effektivt, og som igjen er kostnadsbesparende for klientene.

Selskapet består av partnere med bred og ulik bakgrunn. Alt fra partnere med lang erfaring fra de største advokathusene, store internasjonale multidisiplinære firmaer og som internadvokater, til partner som også arbeider som professor ved universitet/høyskole og som er ledende innenfor sine fagfelt i Norge.

Det som også skiller oss fra den tradisjonelle advokatbransjen, er at vi kjøper inn juridiske tjenester fra andre advokatfirmaer i saker som krever dette. På denne måten sikrer vi at våre klienter hele tiden får optimal juridisk rådgivning.

Våre partnere har omfattende kontaktnett lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt og vi samarbeider med flere advokatselskaper i utlandet.

Teknologi og Nyskapning

Vi kombinerer vår kunnskap med dagens teknologi og muligheter. Våre digitale produkter og innovative løsninger, gjør at vi kan arbeide raskere, smartere og bedre for våre klienter. Vi tilbyr blant annet digitale møter, elektronisk signering, dataromstjenester mv.

Vi har også en egen digital klientportal der eksisterende og nye klienter kan logge seg inn for å få tilgang til dokumentarkiv og digitale maler, herunder selskapsdokumenter som er nødvendig i den daglige driften av aksjeselskaper.